25Feb

March Reopening (Bl.6 1/3/21)

A Dhaltaí, Mar is eol daoibh tá an fógra oifigiúil déanta ag an Rialtas go mbeidh Bliain 6 ag filleadh ar scoil an Luan seo chugainn, an 1ú Márta. Tá an-áthas orainn é sin a chloisteáil agus táimid ag súil go mór le sibh a fheiceáil inár measc arís. Tá na coinníollacha céanna i bhfeidhm is a bhí roimh na Nollag – féach ’Plean Athoscailt na Scoile’ ar an suíomh scoile. Iarraim oraibh a chairde cloí go daingean leis na rialacha sin (clúdach aghaidhe, scaradh sóisialta (fiú i rith am lóin/sosa), sláintí láimhe, ciarsúr ghlantacháin &rl). Tá an víreas atá sa tír anois i bhfad níos tógálaí ná an víreas a bhí linn sa chéad téarma scoile agus dá bhrí sin caithfimid a bheith níos cúramaí fós. Má tá aon siomptóim oraibh a bhaineann le Covid-19 nó má mhothaíonn sibh tinn caithfidh sibh fanacht sa bhaile ar mhaithe le sláinte chuile dhuine a chosaint. Agus an méid sin ráite táimid ag tnúth go mór le fáilte a chur romhaibh. le mór-mheas, Feargal