T4D

  • Feargal Ó Giolláin

  • Oíche oscailte, 2014.

    Dónal ag múineadh!

  • Shannon agus Lúcás abú

  • Ceolchoirm i Rath Maoinis

Focal ón bPríomhoide

Is iad an dúchas agus an t-oideachas agus iad nasctha go dlúth an dá chloch ba mhó a bhí ar phaidrín lucht bunaithe Choláiste Chilliain sa bhliain 1981 agus an coláiste ag teacht ar an bhfód. Seasann an coláiste go mórtasach anois mar mhúnla do scoileanna lánGhaeilge eile ar fud na tíre a bunaíodh ó shin i leith.

Tugtar dúshlán na ndaltaí machnamh a dhéanamh ar uaisleacht a gcine, ar a ndílseacht dá ndúchas Gaelach agus ar a bhféinmheas chun daoine misniúla, macánta, freagracha agus oilte a chothú le haghaidh a thabhairt go muiníneach ar shochaí ilghnéitheach mar shaoránaigh Éireannacha.

Éiríonn le fealsúnacht oideachais Choláiste Chilliain agus tá a chruthú sin le feiceáil sna daltaí a shiúlann thar thairseach an choláiste agus sé bliana caite acu ann. Is féidir linn - daltaí, múinteoirí agus tuismitheoirí – aghaidh a thabhairt go dóchasach, dúshlánach ar an saol atá romhainn amach agus beidh “ár ndúchas slán”.

Tabharfaidh an suíomh idirlín seo blaiseadh agus spléachadh éigin daoibh ar an obair a bhíonn ar siúl i gColáiste Chilliain agus ar an atmaisféar sármhaith atá le haireachtáil ann.  ‘Séard atá sa suíomh ná fuinneog inar féidir dúthracht agus díograis na foirne, éachtaí na ndaltaí agus ionchur agus dílseacht na dtuismitheoirí a shonrú agus é seo ar fad faoi stiúir an Bhoird Bhainistíochta.  Feicfear foirgneamh nua-aimseartha leis na háiseanna múinteoireachta is déanaí, seomraí praiticiúla maisithe amach leis an trealamh is fearr agus tabharfar léargas ar an luí atá ag an scoil le teicneolaíocht na faisnéise agus a húsáid i gcur chun cinn an chlár is leithne oideachais.  

Táimid go mór faoi chomaoin ag ár bpátrúin Bord Oideachais agus Oiliúna Átha Cliath agus Dhún Laoghaire as a dtiomnú don scoil, a stiúir gan trácht ar a chomhoibriú agus a shíorthacaíocht.

Molaim an coláiste daoibh agus fáiltím romhaibh cuairt a thabhairt orainn agus a bhfuil ar fáil againn a fheiceáil.

 

Beirigí bua,
Feargal Ó Giolláin.

 Oíche Oscailte sa Scoil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coláiste Chilliain, Bóthar Nangor,
Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22
+353 (0)1 457 4888
+353 (0)1 459 3741
Cóipcheart © 2020 Coláiste Chilliain. Gach ceart ar cosaint.