T4D

ColaisteChilliain - An Bord Bainistíochta

An Bord Bainistíochta

Comhaltaí an Bhoird

De bharr na dtoghcháin aitiúla i 2014 tá athrú tagtha ar chomhaltaí an Bhoird le gairid. Tá triúr ainmnithe ag Bord Oideachais & Oiliúna Átha Cliath agus Dhún Laoghaire agus ainmneofar agus toghfar na comhaltaí nua eile i mí Meán Fómhair 2015. Bíonn beirt mhúinteoir, beirt tuiste (athair & máthair) tofa agus triúr ainmnithe ó na bunscoileanna friothálacha lán-Ghaeilge ar an mBord Bainistíochta maraon leis na comhaltaí ón mB.O.O.

As a result of the 2014 local elections the composition of all ETB Boards of Management have changed. The Dublin & Dún Laoghaire Education & Training Board have named the following as the members of Coláiste Chilliain's Board of Management. The rest of the Board will be nominated or elected in September 2015. Two teachers, two parents (father & mother) are elected and three representatives of the main all-Irish feeder schools are nominated to the Board of Management and serve with the ETB nominees.

Is iad comhaltaí an Bh.O.O. (ETB) ná:

Cllr. Breeda Boner (Cathaoirleach)
Gerry McGuire
Proinnsias Ó hAIlín

Comhaltaí na Múinteoirí:

Yvonne Ní Fhlatharta
Alsún Ní Bhrannagáin

Comhaltaí na dTuismitheoirí:

Áine Adelaide
Ciarán Ó Fionnagáin

Comhaltaí Pobail:

John Gregg
Sarah-Jayne Carey
Terry Ó MáirtínColáiste Chilliain, Bóthar Nangor,
Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22
+353 (0)1 457 4888
+353 (0)1 459 3741
Cóipcheart © 2017 Coláiste Chilliain. Gach ceart ar cosaint.